92/2015. (V. 26.) számú határozat – Váci Rendőrkapitányság beszámolója

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

92/2015. (V. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrsre is kiterjedő, 2014. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. május 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző