90/2015. (V. 26.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

90/2015. (V. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrsre is kiterjedő és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi Rendőrőrse beszámolója

3.    Nagymarosi Polgárőr Egyesület beszámolója

4.    Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója

5.    A megalakítandó Dunakanyar Sporthorgász, Halászati és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.-ben való önkormányzati részvétellel kapcsolatos döntéshozatal

6.    A Gondozási Központ beszámolója a 2014. évi tevékenységéről és a 2015. évi tervei ismertetése

7.    Gondozási Központ intézményi térítési díjai módosítása

8.    Az önkormányzat 2014. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása

9.    Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására pályázat benyújtása

10.     Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat         benyújtásáról döntés

11.  A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati       rendelet elfogadása

12.  Egyebek (képviselői kérdések)

a)    10810 hrsz-ú önkormányzati ingatlanértékesítéséről döntés

b)   HelpyNet segélyhívó rendszerhez való csatlakozásról döntés

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. május 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző