89/2015. (V. 21.) számú határozat – „Közös természeti kincsünk: az európai szelídgesztenye” (EU-NUT) című pályázat utófinanszírozású projekt elemeire támogatásmegelőlegező hitel módosításáról (prolongálásról) döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

89/2015. (V. 21.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programban elnyert HUSK/1101/2.2.1/0230 számú „Közös természeti kincsünk: az európai szelídgesztenye” (EU-NUT) című pályázat utófinanszírozású projekt elemeire 2014. május 30. napján, 1-2-14-8400-0153-5-01 számon 39 000 000 Ft kölcsön biztosítására létrejött rövid lejáratú kölcsön igénybevételére vonatkozó kölcsönszerződés 2015. május 26. napjában megállapított lejárati ideje módosítását kéri 2015. december 28. napjára.

 

A hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt. kérésének megfelelően hozzájárul az önkormányzat fizetési számláján (főszámla) és adó alszámláin óvadék alapításához.

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.–nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződés módosítását aláírja az Önkormányzat képviseletében.

 

Határidő: 2015. május 26.

Felelős: polgármester

K.m.f.

                       

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

A kivonat hiteléül:

2015. május 22.

 

Dr. Horváth Béla jegyző