89/2013. (IV. 29.) számú határozata – Nagymarosi Motorcsónak Sportegyesület bérleti szerződés módosítására irányuló kérelmének tárgyalása

A Képviselő-testület Nagymarosi Motorcsónak Sportegyesület bérleti szerződés módosítására irányuló kérelmét, amely a bérelt terület csökkentésére, és ebből eredően a bérleti díj csökkentésére vonatkozik, nem fogadja el.

Szükségesnek tartja az Egyesület vezetőségével tárgyalás folytatását a bérlet feltételei, így különösen az általuk 2012-ben felajánlott magasabb bérleti díj fizetése tisztázása érdekében.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. április 30.

Dr. Horváth Béla jegyző