88/2013. (IV. 29.) számú határozata – Piaci házirend módosítási javaslat

A Képviselő-testület az árusok kérelmére egyetért a piaci házirend olyan irányú módosításával, amely szerint a kipakolást a piac nyitva tartás kezdő időpontját megelőző 1 órával (a jelenlegi fél óra helyett) korábban lehessen megkezdeni.
Az árusítás kezdő időpontja ezáltal nem változna.

Felkéri a jegyzőt a közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet fentiekkel történő módosítása elkészítésére, és a soron következő ülésre beterjesztésére.

Határidő: 2013. május 27.
Felelős: jegyző

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. április 30.

Dr. Horváth Béla jegyző