87/2015. (V. 14.) számú határozat – Nyári gyermekétkeztetés támogatása iránti pályázat benyújtásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

87/2015. (V. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a polgármester e tárgyban tett nyilatkozatát és a pályázat benyújtását jóváhagyva pályázat benyújtását rendeli el az emberi erőforrások miniszterének pályázati kiírása alapján, a rászoruló gyermekek nyári étkeztetése biztosításának támogatása érdekében.

A pályázat benyújtását 50 rászoruló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 43 napon keresztül történő étkeztetése biztosítására hagyja jóvá.

 

Felkéri a polgármestert a határozat hiánypótlási határidőben történő benyújtására.

 

 

Határidő: 2015. május 15.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                        

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. május 14.

 

Dr. Horváth Béla jegyző