86/2015. (V. 14.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

86/2015. (V. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Az emberi erőforrások minisztere által a nyári gyermekétkeztetés támogatására kiírt pályázati felhívásra pályázat benyújtásának jóváhagyása

 

 

 

K.m.f.

                                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. május 14.

 

Dr. Horváth Béla jegyző