82/2016. (V. 30.) számú határozat – Nagymarosi Polgárőr Egyesület beszámolója

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

82/2016. (V. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Polgárőr Egyesület 2015. évre vonatkozó beszámolóját, valamint 2016. évi terveit megismerte és elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. május 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző