83/2016. (V. 30.) számú határozat – 2015. évi belső ellenőrzésről készült éves ellenőrzési jelentés elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

83/2016. (V. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzati belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott Danubius Expert Audit Kft. által a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről készített éves ellenőrzési jelentést megismerte és az abban foglaltakat azzal veszi tudomásul, hogy a beszámoló eltérésére vonatkozó megjegyzést törölni kéri a zárszámadás KGR rendszerrel való egyezésre tekintettel.

 

 

 

K.m.f.

 

 

        

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. május 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző