82/2012. (V. 2.) számú határozata – Beszámoló a kistérségről, egyéb társulásokról és együttműködésekről

A Képviselő-testület a kistérségről, egyéb társulásokról és együttműködésekről szóló beszámolót megismerte és az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
Petrovics László s.k.       polgármester                                                     
 dr. Horváth Béla s.k.      jegyző