83/2012. (V. 2.) számú határozata – A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola kérelme három első osztály indítására a 2012/2013. tanévben

A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskolában a 2012/2013. tanévben három első osztály indítását engedélyezi, és a szükséges forrás biztosítása érdekében a költségvetési rendelet módosítását a soron következő ülésén kívánja tárgyalni.
 
 
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                         
 
                      
Petrovics László s.k.       polgármester                                                     
 dr. Horváth Béla s.k.      jegyző
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. május 3.