8/2016. (I. 25.) számú határozat – A Dézsma utcai présház bérlője 2015. évi kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

8/2016. (I. 25.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő, a Dézsma utca 1381. hrsz. alatti présház ingatlan bérlője, Heinczinger Balázs kérelmére az ingatlanban a következő munkálatok elvégzéséhez hozzájárulását adja a bérleti szerződés 10. pontja alapján:

a)      a présház elektromos ellátásának emelését 3×20 A teljesítményre,

b)      a mellékhelyiség falán szellőző létesítése, melyhez azonban a szomszéd ingatlan tulajdonosa előzetes írásbeli hozzájárulása bemutatását kéri,

c)      a galéria rész visszabontható bezárása az alapterület bővítése érdekében.

d)     a pince rész két részre osztásához mobilé paraván fal létesítése.

 

Az elektromos áram ellátás bővítéséhez jelenleg nem tud hozzájárulni  bővítését a bérlő pályázati vagy saját forrás terhére valósítsa meg.

 

Felkéri a polgármestert a bérlő értesítésére, és a munkák elvégzését követően a városfejlesztési csoport általi ellenőrzésére.

 

 

Határidő: 2016. január 31., ill. munkák elkészültének bejelentését követő 15 nap

Felelős: polgármester

Végrehajtó: városfejlesztési csoport

 

 

K.m.f.

                         

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. január 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző