77/2013. (IV. 29.) számú határozata – Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány beszámolója

A Képviselő-testület a Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány 2012. évi beszámolóját megismerte és elfogadja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. április 30.

Dr. Horváth Béla jegyző