76/2013. (IV. 29.) számú határozata – Gondozási Központ 2012. évi beszámolója, 2013. évi tervei

A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2012. évi beszámolóját és a 2013. évre vonatkozó terveit megismerte és elfogadja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. április 30.

Dr. Horváth Béla jegyző