77/2010. (IV. 26.) számú határozata – A Nagymaros FC 2008-2009. évi közüzemi díj tartozásának rendezésével kapcsolatos módosító indítvány elutasítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
77/2010. (IV. 26.) számú határozata

A Képviselő-testület a Nagymaros FC közüzemi díj tartozásának rendezése kapcsán Heininger Ferenc képviselő által tett módosító indítványt, melyben az egyesület által 2009-ben az öltözőre fordított beruházásai összegében a 2009. évi tartozás elengedését javasolja, nem támogatja.

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.