76/2016. (V. 30.) számú határozat – Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi Rendőrőrse beszámolója

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

76/2016. (V. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi Rendőrős vezetője éves beszámolóját elfogadja.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a rendőrőrs vezetőjét értesítse.

 

 

Határidő: 2016. június 5.

Felelős: polgármester

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. május 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző