75/2016. (V. 30.) számú határozat – Váci Rendőrkapitányság beszámolója

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

75/2016. (V. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Váci Rendőrkapitányság vezetője Verőcei Rendőrősre is kiterjedő éves beszámolóját elfogadja.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kapitányság vezetőjét értesítse.

 

 

Határidő: 2016. június 5.

Felelős: polgármester

 

 

 

 

 

K.m.f.

                         

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. május 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző