Polgárváros királyi panorámával

75/2010. (IV. 26.) számú határozata – Nagymaros FC-vel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása

2010-07-21

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
75/2010. (IV. 26.) számú határozata

A Képviselő-testület a Nagymaros FC-vel kötendő együttműködési megállapodás tervezetét jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2010. április 30.
Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.

 

 

 

Last modified: 2010-07-21

A hozzászólás jelenleg zárva.