74/2010. (IV. 26.) számú határozata – Szálloda és termál projekt folyamatáról tájékoztatás

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
74/2010. (IV. 26.) számú határozata


A Képviselő-testület Sulyok Zoltán úr szóbeli tájékoztatását a szálloda projekt jelenlegi állapotáról köszönettel megismerte és tudomásul vette.

Kéri, hogy a tervtanácsi döntést követően a következő ülésén tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: 2010. május 31.
Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.