73/2015. (IV. 27.) számú határozat – Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója, 2015. évi tervei

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

73/2015. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi vezetője 2014. évi beszámolóját, illetve 2015. évre vonatkozó terveit megismerte és elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                          

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző