71/2015. (IV. 27.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

71/2015. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója, 2015. évi tervei

3.    Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány beszámolója

4.    Beszámoló a társulásokról, az önkormányzat szervezetekben való részvételéről, annak eredményeiről és további együttműködésekről

5.    Közlekedési rend áttekintése, szükség szerint módosításáról döntés

6.    Közterület felújítás, – építés tervezéséről, ütemezéséről döntés

7.    2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadása

8.    Beszámoló a 2015. évi nyári rendezvények előkészítéséről

9.    A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére (gépjármű beszerzésre) támogatási kérelem benyújtásáról hozott döntés módosítása

10.    Egyebek:

a)    Szobi székhelyű önkormányzati társulás megkeresése

b)   Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. gépkocsi vásárlási ügye

c)    Szálloda u. 6/A. lakás bérbeadási ügye

d)   Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai megállapítása

e)    Művésztelep elnevezésével kapcsolatos döntés felülvizsgálata

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző