70/2015. (IV. 23.) számú határozat – Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással kapcsolatos döntéshozatal

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

70/2015. (IV. 23.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület megkeresésére hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől (2191 Bag, Petőfi tér 14.) 11.000.000,- Ft – azaz tizenegymillió forint – támogatásfinanszírozó hitelt vegyen fel.

 

A hitel tervezett kezdő időpontja: 2015. április

A hitel tervezett végdátuma: 2015. december 15.

 

A hitel felvétel célja: Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2 megnyert projektje megítélt támogatásának előfinanszírozása.

Nagymaros Város Önkormányzata készfizető kezességet vállal a hitelösszeg és járulékai (hitelkamat) erejéig, egyetemlegesen Verőce Önkormányzatával.

 

A képviselő-testület kijelenti, hogy a kezességvállalás a 2011. évi CXCIV. törvény értelmében kormányzati engedélyhez nem kötött.

 

Kijelenti, hogy a tervezett hitel felvétele megfelel a hitelfelvételi korlát által megszabott feltételnek (2011. évi CXCIV. törvény 10. §).

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvétel ügyében teljes jogkörrel eljárjon és a keletkező szerződéseket aláírja.

 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.

                        

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 24.

 

Dr. Horváth Béla jegyző