Polgárváros királyi panorámával

64/2013. (III. 25.) számú határozata – Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről

2013-04-03

A Képviselő-testület a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a következő kiegészítéssel elfogadja:

Javasolja a földhivatal megkeresését, szükség esetén pedig az országgyűlési képviselő útján jogszabály módosítás kezdeményezését annak érdekében, hogy az önkormányzati adóhatóság értesüljön az illetékességi területén fekvő ingatlanok tulajdonosai személyében beállt változásokról.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. március 26.

Dr. Horváth Béla jegyző
 

Last modified: 2013-04-03

A hozzászólás jelenleg zárva.