50/2017. (III. 8.) számú határozat – Fehérhegy u. 14. szám alatti társasházi lakás megvásárlása

Nagymaros Város Önkormányzata

 Képviselő-testületének

  50/2017. (III. 8.) számú határozata

 

A képviselő-testület az önkormányzatot megillető elővásárlási jog alapján a harmadik féltől érkezett, Lakatos Szilveszter és Darvas Zsanett eladók által elfogadott 2 200 000 Ft egyösszegű, készpénzfizetést tartalmazó ajánlatot megismerve úgy dönt, hogy azonos feltételekkel megvásárolja a nagymarosi 659/A/3 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Nagymaros, Fehérhegy u. 14. szám alatti 42,58 m2 területű társasházi lakást.

 

A költségvetésben rendelkezésre álló 2 millió forint forráson felül 200 ezer forint forrást az önkormányzat egyéb dologi kiadások terhére átcsoportosít.

 

A lakást az ingatlanban lévő 659/A/2 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlannal együtt fecskeház kialakítására, illetve szükséglakás céljára történő átmeneti bérbeadásra kívánja hasznosítani.

 

Felhatalmazza a polgármester az adásvételi szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: polgármester

                                            


Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k.

                                                   polgármester                                                         jegyző