51/2017. (III. 8.) számú határozat – Egészségház társasházi teendők

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

51/2017. (III. 8.) számú határozata


A Képviselő-testület szükségesnek tartja társasházi közgyűlés összehívását az önkormányzat külön tulajdoni illetőségeit (orvosi rendelők, védőnői tanácsadók, várók) is tartalmazó Fő tér 10-12. szám (1840 hrsz.) alatti társasház esetében március 22-24. között.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlésen vesse fel a tulajdonosok felé a közös tulajdoni részek szükséges javítási munkáira fedezet biztosítását, a költségek viselésének pontos arányát, ismertesse a rendelkezésre álló költségvetéseket, valamint a tetőtér értékesítése, beépíthetősége meghirdetésével az épület közös tulajdoni részei (így különösen homlokzat) felújítása biztosításának lehetőségét, kitérve az önkormányzat által esetlegesen beadható pályázat lehetőségére is.

  

Határidő: 2017. március 24.

Felelős: polgármester, jegyző

                                        

Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k.

                                                                                 polgármester                                                                           jegyző