49/2011. (III. 28.) számú határozata – Gyámhivatal 2010. évi beszámolója

 
Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
49/2011. (III. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gyámhivatal 2010. évi beszámolóját az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
 
 
                                                     
 
    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 29.