48/2017. (II. 27.) számú határozat – Dunakanyari konzorciumi együttműködés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

48/2017. (II. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület elvi támogatását fejezi ki a Dunakanyari települések együttműködésének kezdeményezése, konzorciumi megállapodás megkötése érdekében.

Konkrét eldöntendő kérdés, költség vállalásának szükségessége esetén kéri a javaslat előterjesztését.

 

Egyúttal javasolja a Dunakanyar mint kiemelt idegenforgalmi célpont esetében kormánybiztos megbízását.

 

 

Határidő: 2017. március 27., ill. soron következő ülés

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                                         

 

 

Petrovics László s.k.      
polgármester                                               

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. február 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző