47/2017. (II. 27.) számú határozat – Közterület elnevezése iránti kérelemről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

47/2017. (II. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymaros, 12576/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott közutat Csendes utca néven nevezi el.

 

 

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: városfejlesztési csoport, címnyilvántartás

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. február 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző