47/2013. (III. 6.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

1. „Nagymaros-közterületi építés-kiegészítő építési beruházás” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntés

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. március 6.

Dr. Horváth Béla jegyző