45/2017. (II. 27.) számú határozat – A közterületek használatáról hozott önkormányzati rendelet módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

45/2017. (II. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a közterület-használat rendjéről szóló 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által javasolt következő indítványokat elfogadja:

a)      a települési szilárdhulladék gyűjtésére szolgáló konténer esetében 7 nap díjmentességet biztosít, melyet követően 2000 Ft a napidíj,

b)      üzemképtelen, vagy hatósági jelzés nélküli gépjármű esetében 10 nap után 1000 Ft napidíjat állapít meg.

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.      
polgármester                                               

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. február 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző