44/2017. (II. 27.) számú határozat – Önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására benyújtott kérelemről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

44/2017. (II. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Latorvölgy 10965 helyrajzi számú ingatlant nem értékesíti, azt meg kívánja tartani későbbi közút kialakításának céljára.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

 

Határidő: 2017. március 10.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. február 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző