41/2012. (III. 12.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

1. Az önkormányzat futó projektjei közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos döntések meghozatala

2. Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 8/1999. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

K.m.f.

Petrovics László s.k.        dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                            jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. március 13.

Dr. Horváth Béla jegyző