42/2012. (III. 12.) számú határozata – Nagymaros-Fehérhegy vízelvezetés című építési kivitelezés közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatala

A Képviselő-testület a „Nagymaros-Fehérhegy vízelvezetés” tárgyban, megjelent általános egyszerű közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:

a) a jelen közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja;
b) az 4-ÉPV Építőipar, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2534 Tát, Gorkij fasor 5.),
a HEDÚT ’91 Kft. (3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.),
a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.),
a Magyar Bau Holding Zrt. (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.),
a PENTA Expressz Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.),
a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja;
c) a BAUGREEN Építőipari és Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti, Felső Duna 36/b.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja;
d) az 4-ÉPV Építőipar, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. -t nyertes ajánlattevőként hirdeti ki.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon, egyúttal felhatalmazza a szerződés előírt időpontban történő aláírására.

Határidő: 2012. március 13. / 2012. március 23.
Felelős: polgármester, Városfejlesztési csoport

K.m.f.

Petrovics László s.k.                   dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                        jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. március 13.