3/2016. (I. 25.) számú határozat – 2016. évi intézményi (könyvtár) térítési díjak meghatározása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2016. (I. 25.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az intézményvezető javaslatára a Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház térítési és bérleti díjait nem módosítja.

 

A könyvtár esetében a szkennelés díját 20 Ft/oldal összegben állapítja meg.

 

 

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: intézményvezető

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. január 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző