4/2016. (I. 25.) számú határozat – 2016. évi intézményi (közétkeztetés) térítési díjak meghatározása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2016. (I. 25.) számú határozata

 

 

A képviselő- testület a gyermekétkeztetés térítési díjait jelenleg nem kívánja módosítani.

 

Arra akkor kíván visszatérni, amennyiben a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. szolgáltató egyértelmű számítással alátámasztja, hogy a nyersanyagnorma nem fedezi az élelmiszer beszerzés költségeit.

 

 

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: polgármester, ügyvezető

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. január 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző