Polgárváros királyi panorámával

29/2017. (II. 27.) számú határozat – Napirend elfogadása

2017-03-03

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

29/2017. (II. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    Közétkeztetést ellátó nonprofit kft. 2016. évi beszámolója, 2017. évi tervei

3.    Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi beszámolója, 2017. évi tervei

4.    Védőnői Szolgálat 2016. évi beszámolója, 2017. évi tervei

5.    Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése, állami tulajdonú ingatlanok tulajdonba vételéről döntés, önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására benyújtott kérelemről döntés

6.    A közterületek használatáról hozott önkormányzati rendelet módosítása

7.    A fizető parkolási rendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítása

8.    Közterület elnevezése iránti kérelemről döntés

9.    Egyebek

a)    Dunakanyar konzorciumi megállapodás,

b)   képviselői kérdések.

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. február 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző


Last modified: 2017-03-03

A hozzászólás jelenleg zárva.