28/2017. (II. 16.) számú határozat – Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. részére az önkormányzati alkalmazottak térítési díja különbözete megtérítéséről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

28/2017. (II. 16.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. önkormányzati alkalmazottak térítési díja különbözete megtérítése iránti kérelméről a döntést elnapolja.

 

Kéri az ügyvezetőt igazolni a 825 Ft áron számított felnőtt ebéd rentabilitását. Amennyiben az nem fedezi az élelmiszer- és rezsiköltséget, akkor a február 27-i ülésén döntést fog hozni a kiegészítés vállalása tárgyában.

 

 

Határidő: 2017. február 27.

Felelős: polgármester, ügyvezető

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. február 17.

 

Dr. Horváth Béla jegyző