29/2013. (II. 25.) számú határozata – Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi beszámolója, 2013. évi tervei

A Képviselő-testület a Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2012. évi beszámolóját és a 2013. évi terveit megismerte és elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                                                
 
 
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző