Polgárváros királyi panorámával

27/2013. (II. 25.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2013-02-28

A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző

Last modified: 2013-02-28

A hozzászólás jelenleg zárva.