26/2013. (II. 25.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2.    Közétkeztetést ellátó intézmény, illetve gazdálkodó szervezet 2012. évi beszámolója, 2013. évi tervei
3.    Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi beszámolója, 2013. évi tervei
4.    Védőnői Szolgálat 2012. évi beszámolója, 2013. évi tervei
5.    Napközi Otthonos Óvodában adható pótlékok esetleges fedezetéről döntés
6.    Az önkormányzat kitüntetéseiről, elismerő címeiről és adományozásuk rendjéről szóló 12/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
7.    A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
8.    Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés
9.    Utca elnevezésére vonatkozó kérelemről döntés
10.     A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról döntés
11.     Kistérségi társulási tagság fenntartásáról döntés
12.     Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
13.     Egyebek (például képviselői kérdések)
a) Nagymaros kereskedelmi fő utcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása” című projekt soft tevékenységek támogatásának elbírálása
14.     Gondozási Központ felvételi kérelemről döntés (zárt ülés)
15.     Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)
 
 
 
K.m.f.
        
 
                                
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. február 26.
 
Dr. Horváth Béla jegyző