26/2014. (II. 20.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
26/2014. (II. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Együttműködési megállapodás megkötéséről döntés pályázati tanácsadó, pályázatíró, projektmenedzseri feladatok ellátására
 
 
 
K.m.f.
 
 
                                        
Rudolf Józsefné s.k.  
alpolgármester                                                  
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 21.
 
Dr. Horváth Béla jegyző