255/2013. (XII. 30.) számú határozata – Településszerkezeti Terv módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
255/2013. (XII. 30.) számú határozata
 
 
Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2001. (XII.11.) számú határozatával elfogadott és 91/2002. (X:15.), majd 95/2009. (IV.27) számú határozatával módosított Településszerkezeti Terv az alábbiak szerint módosul:
 
1.    10835, 10838 hrsz. alatti telkek erdőterületi besorolásból kertvárosias lakóterületbe kerülnek.
A belterülethez kapcsolódó két telek közterületi kapcsolattal rendelkezik, egyiken jelenleg is áll épület. Az erdészeti nyilvántartás alapján nem erdő besorolású területek.
 
2.    A Szálloda és a Kittenberger K. utca közötti kertes mezőgazdasági területek (10808 hrsz-ú Vízmű területig) kertvárosias lakóterületbe kerülnek
A tervezetett belterülethez csatlakozó telkek a közterület kialakítása és közművesítés után jó adottságú lakóterületté válhatnak.
 
3.    Nagymaros Településszerkezeti tervének jelen változásával a térségi tervnek való megfelelés és további fejlesztési lehetőségek az alábbiak szerint alakulnak:
 
Nagymaros
PMTrT területnagyság
(ha)
TSZT területnagyság
 
eltérési lehetőség
(ha%)
eltérés
(ha%)
 
további eltérési lehetőség
(ha%)
Városias Települési térség
259,18
274,21
15,03 – 5,80
Erdőgazdálkodási
térség
1752,24
1751,43
262,86 – 15
0,83 – 0,04
262,03 15
Mezőgazdasági térség
1113,97
1097,85
167,09 – 15
16,12 – 1,45
150,97 13,55
Vízgazdálkodási térség
309,34
309,34
30,93 – 10
30,93 10
Σ
3434,74
3434,74
 
 
 
 
 
A módosítás a határozat elfogadását követő 30. napon lép hatályba.
 
 
Határidő: 2013. december 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Főépítész / Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
K.m.f.
 
 
                                        
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. december 30.
 
Dr. Horváth Béla jegyző