254/2013. (XII. 30.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
254/2013. (XII. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Településrendezési eszközök (Helyi Építési Szabályzat, Település-szerkezeti terv) módosításáról döntéshozatal
2.    „Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belsővárosközpont komplex környezet-rendezésének folytatása” című, KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0008 számú pályázat során „Konyhatechnológiai eszközök beszerzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban döntéshozatal (zárt ülés a Kbt. szerint)
3.    Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása
 
 
 
K.m.f.
                                        
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. december 30.
 
Dr. Horváth Béla jegyző