25/2012. (II. 27.) számú határozata – Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolója, 2012. évi tervei

A Képviselő-testület a Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2011. évi beszámolóját és a 2012. évi terveit megismerte és elfogadja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.                dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                     jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. február 28.