2/2010. (I.25.) számú határozata – Védőnői állásra benyújtott pályázatok elbírálása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2010. (I.25.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a védőnői állás betöltésére Somogyiné Bacsa Ildikó által benyújtott pályázatot megismerte, azt érvényesnek nyilvánította. A benyújtott pályázat alapján azonban, Somogyiné Bacsa Ildikót az önkormányzat által fenntartott védőnői szolgálat védőnővé történő kinevezésében a képviselő-testület nem támogatta.

 

 

 

Kmf.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 01. 26.
Jkv. vezető