3/2010. (I.25.) számú határozata – Védőnői állásra pályázat kiírása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2010. (I.25.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet védőnői állás betöltésére.
Pályázati feltételek:
– főiskolai végzettség: védőnői oklevél
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– helyismeret
A pályázathoz csatolni kell:
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata.

Ellátandó feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok.
A kinevezés határozatlan időre történik, négy hónapos próbaidő kikötésével.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik.

A munkakör legkorábban 2010. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. február 15.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Petrovics László polgármester.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Védőnői pályázat”
A pályázat elbírálásának ideje, módja: A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a pályázat benyújtására előírt határidőt követő első – várhatóan 2010. február 22-i – ülésén a polgármester javaslata alapján dönt.

Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: 2010. január 28., ill. február 22.
Végrehajtja: személyügyi ügyintéző

 

 

Kmf.

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 01. 26.
Jkv. vezető