217/2013. (XI. 7.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
217/2013. (XI. 7.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi Alapító Okirata módosításának jóváhagyása
 
2.    Önkormányzati és intézményi alkalmazottak részére Erzsébet utalvány, munkaruha-védőruha juttatásról döntés
 
 
 
K.m.f.
 
                                        
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 8.
 
Dr. Horváth Béla jegyző