214/2012. (XI. 6.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

 

1. „Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezet-rendezésének folytatása – magasépítés című építési kivitelezés közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatala

 

 

K.m.f.

                                         

 

 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

                       polgármester                                                                                  jegyző