215/2012. (XI. 6.) számú határozata – „Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezet-rendezésének folytatása – magasépítés” című építési kivitelezés közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés

A Képviselő-testület a „Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezet-rendezésének folytatása – magasépítés” tárgyban megjelent, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:

a) jelen közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja;
b) a Silvo-Trade Kft. (2600 Vác, Petőfi S. u. 70.), Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. (2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 32.), Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. (1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 82.), MIRROR CLEAN Kft. (3928 Tiszatardos, Kossuth utca 61.), Cserkúti Generál Kft. (1097 Budapest, Mester u. 38. 1. em. 2.), Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. (1139 Budapest, Hajdú u. 46.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja;
c) az ÉPKOMPLEX Kft. (2100 Gödöllő, Rét utca 37.), és a Kristály-Vár Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. fsz. 2.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja;
d) a MIRROR CLEAN Kft.-t nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki;
e) megállapítja, hogy a második helyezett a Silvo-Trade Kft. lett.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon.

Határidő: 2012. november 6.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

K.m.f.

Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. november 6.

Dr. Horváth Béla jegyző