214/2010. (XII. 6.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
214/2010. (XII. 6.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:
 
 
1.      Elsővölgy utcai óvoda üregbeszakadás vis maior pályázat benyújtásáról döntés
 
2.      Szálloda és termál projekt szindikátusi szerződés módosítása
 
 
 
K.m.f.
                                                      
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester
                                             
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
     
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 07.